PRIMA PAGINA CE ESTE CONSTATAREA AMIABILA? GHIDUL DE ASIGURARI AUTO INTREBARI FRECVENTE DESPRE ASIGURARILE AUTO LEGISLATIE INSTITUTII SI ORGANIZATII DESPRE NOI
Omniasig

Aboneaza-te GRATUIT
la Newsletterele de Asigurari si Pensii!

Inregistreaza-te si alatura-te celor
peste 16.000 de abonati.


by sigla

pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preÈ™edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2009

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 124 din 24/02/2010).

În conformitate cu dispoziÈ›iile art.53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările È™i reasigurările în România, cu modificările È™i completările ulterioare,
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18.02.2010, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preÈ™edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2009,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) ÅŸi (27), art.5 lit.c), art. 8 alin. (1) È™i ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ÅŸi supravegherea asigurărilor, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preÈ™edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 27/11/2009, se modifică după cum urmează :
1. Art. 36 va avea următorul cuprins:
“Art. 36 - (1) Despăgubirea se plăteÅŸte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii ÅŸi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.
(2) Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaÅ£ii privind producerea accidentului, în termen de cel mult 3 luni de la data avizării producerii evenimentului asigurat, în condiÅ£iile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autorităţile publice.
(3) Asigurătorul RCA are obligaÅ£ia să comunice în scris asiguratului ÅŸi păgubitului intenÅ£ia de a desfăşura investigaÅ£ii privind producerea accidentului, în termen de maxim 10 zile de la data avizării daunei.
(4) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat:
a) fie să răspundă cererii părÅ£ii solicitante, formulând oferta de despăgubire potrivit propriilor investigaÅ£ii cu privire la producerea evenimentului asigurat, în cazul în care se dovedeÅŸte îndeplinirea condiÅ£iilor de asigurare ÅŸi producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA;
b) fie să notifice părÅ£ii prejudiciate cu privire la motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parÅ£ial, pretenÅ£iile de despăgubire.
(5) Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relaÅ£ii contractuale, sau absenÅ£a acestor daune.”
2. Art. 46 va avea următorul cuprins:
“Art. 46 - În cazul în care accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile pot fi stabilite pe cale amiabilă, dacă:
1. potrivit legii, acÅ£iunea penală a fost stinsă sau poate fi stinsă prin împăcarea părÅ£ilor;
2. deÅŸi hotărârea instanÅ£ei penale a rămas definitivă ÅŸi irevocabilă, stabilirea despăgubirilor civile ar urma să se facă ulterior;
3. deÅŸi acÅ£iunea penală nu poate fi stinsă prin împăcarea părÅ£ilor:
a) s-a dat rechizitoriu de trimitere în judecată; sau
b) sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiÅ£ii:
- din actele încheiate de autorităţile publice rezultă atât răspunderea civilă a acestora, prejudiciile cauzate, cât ÅŸi vinovăţia penală a conducătorului auto care urmează să fie trimis în judecată după finalizarea cercetărilor aflate în curs;
- persoana prejudiciată îÅŸi ia un angajament scris prin care se obligă să restituie de îndată, parÅ£ial sau total, despăgubirea primită, în funcÅ£ie de hotărârea instanÅ£ei penale în ceea ce priveÅŸte fapta, făptuitorul ÅŸi vinovăţia.”
3. La articolul 50, alineatul (10) va avea următorul cuprins:
„(10) În cazul în care pentru reparaÅ£iile vehiculului se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparaÅ£iilor, cuantumul pagubei se stabileÅŸte luând în calcul preÈ›urile practicate de către unitățile de specialitate sau prevăzute în sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, pentru manopera aferentă reparaÈ›iei/înlocuirii pieselor avariate, precum È™i pentru părÅ£i componente, piese înlocuitoare noi ÅŸi materiale.”

Art. II. – Asigurătorii, precum È™i direcÅ£iile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
BucureÅŸti, 19 februarie 2010Get Adobe Flash player
Asigurari Asigurari| Pensii Private| Constatare Amiabila| Asigurarea Locuintelor| Asigurarea Masinilor| Asigurari de Viata| XPRIMM.RO| Revista PRIMM Asigurari si Pensii| ICAR Forum | Forumul International de Asigurari Reasigurari - FIAR| Insurance Profile| evoMAG|

© 2017 Constatul Amiabil MEDIA XPRIMM